MENU

Postdoc
 • JIANG Haiting

  jianghaiting93@126.com Room 633, Yifu Building,No.38 Xueyuan Rd , Haidian District , Beijing 100191, China.

  History of Public Health, Health Policy and Service, Health Humanities
 • JIN Junkai

  j530519513@126.com

  Sociology of Food and Eating
 • LI Xiaojie

  1816387035@pku.edu.cn

  Bioethics
 • MA Shiwen

  mashiwen@bjmu.edu.cn

  Bioethics; Philosophy of Technology
 • QI Wei

  wei.qi@pku.edu.cn

  Clinical psychology; Cultural neuropsychology; Rehabilitation psychology
 • XIAO Yineng

  xiaoyineng@pku.edu.cn

  Intellectual Property Law, Health Law, Technology and Medical Policy
 • YANG Shuya

  yangsy@bjmu.edu.cn

  History of Pharmacy, Ancient History of Western Science, History of Natural Hist...
 • ZHANG Meng

  dmzpku@bjmu.edu.cn

  Colonial Science in East Asia