MENU

People
Staff
B D H L P S W X Y Z
 • HAN Wei Vice Dean for Administration

  hanwei@bjmu.edu.cn 82802864 Yi Fu Building, Room 715C

 • YU Xinliang Vice Secretary of Party Committee

  yuxinliang@bjmu.edu.cn 82805054 Yi Fu Building, Room 711

 • LI Runhong Manager of General Affairs Office

  lirunhong@bjmu.edu.cn 82802512 Yi Fu Building, Room 715D

 • ZHEN Na Executive Vice Chairman of the Labor Union

  zhenna@bjmu.edu.cn 82805334 Yi Fu Building, Room 715D

 • Ding Luo Persennel Coordinator

  dingluo@bjmu.edu.cn 82802512 Yi Fu Building, Room 715D

 • XIE Hong Manager of Teaching and Research Office

  xiehong@bjmu.edu.cn 82805598
  82802672
  Yi Fu Building, Room 713

 • LIN Qiongyi Coordinator of Undergraduate Affairs

  linqiongyi@bjmu.edu.cn 82802512 Yi Fu Building, Room 715D

 • YIN Xiaoyan Coordinator of Academic Research Affairs

  yin_2262@163.com 82802672 Yi Fu Building, Room 713

 • BAO Zhengyang Coordinator of Continuing Education Affairs

  baozy@bjmu.edu.cn 82805254 Yi Fu Building, Room 715D

 • SUN Xiaofei Manager of Student Affairs Office

  bysunxiaofei@bjmu.edu.cn 82802672 Yi Fu Building, Room 713

 • WANG Xintong Secretary of Youth League Committee

  wangxintong@bjmu.edu.cn 82805054 Yi Fu Building, Room 711

 • WANG Hao Coordinator of Sports Center Affairs

  pewanghao@bjmu.edu.cn Department of Physical Education and Health, Room 101

 • PENG Chunzi Teaching Secretary

  pengcz@bjmu.edu.cn 82802174 Yi Fu Building, Room 701